Sukarela bersama kami

Kami amat berterima kasih kepada sukarelawan yang telah banyak membantu menjayakan program GRASS Malaysia semenjak 2014. Kami juga mengalu-alukan sukarelawan baru dari pelbagai bidang untuk menyumbang tenaga dan kepakaran bagi program yang akan datang.

Pendaftaran Sukarelawan

Sila lengkapkan borang pendaftaran sebagai sukarelawan GRASS Malaysia. Kami akan menghubungi anda dari semasa ke semasa bagi memaklumkan sebarang aktiviti.